Gå rett til innhold

Sett av en time til faglig påfyll i vår

Webinar mostphotos
Screen, webinar, hands
Kilde: Andrey Popov/ Mostphotos

Annenhver fredag arrangerer RKBU/ RBUP sentrene webinarer med aktuelle tema om barn, unge og familier.

Utover våren vil forskere og fagpersoner fra RKBU/RBUP holde webinarer om ulike tema som passer for deg som møter barn, unge og familier i ditt arbeid. Webinarene vil gå annenhver fredag mellom klokken 10 og 11 med unntak av helligdager og ferie. Alle webinarer er gratis, du må bare huske å melde deg på. Her kan du se hvilke tema du kan få med deg:

17. mars, kl 10-11:00 "Hvordan forstå og møte egne og barnets følelser i barnehage og skole?" ved universitetslektor Kristine Gudmundsen Våge, RKBU Midt-Norge.

Om webinaret: Alle barn fortjener å ha det bra i barnehagen og på skolen. Å få dem til å føle seg sett, forstått og møtt er ofte en utfordrende oppgave for oss voksne. Hvordan kan vi bedre forstå barnets reaksjoner, hva som kan være god reguleringsstøtte, og samtidig øke vår bevissthet om egne reaksjoner i møte med barnet? Dette webinaret vil gi en introduksjon til ulike forståelsesmodeller som kan hjelpe oss å jobbe med reguleringsstøttende relasjoner. Bli med og utforsk disse modellene, som kan være et godt grunnlag for videre diskusjon på deres arbeidssted.

14. april, kl 10-11:00 "Barn og unges medvirkning i offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på og hvordan kan vi løse dem?" ved professor Anita Salamonsen, RKBU Nord.
Om webinaret: På dette webinaret vil vi se på hvilke utfordringer fagfolk kan møte på når de skal involvere barn og unge i saker som angår dem og komme med forslag til løsninger. Dette webinaret tar for seg konkrete eksempler på utfordringer fagfolk kan støte på i ulike tjenester, og forslag til løsninger på slike utfordringer hentet fra forskning og praksisfelt. Meld deg på her

28. april, kl 10-11:00 "SoVei: Hvordan kan vi utnytte sosialfagliges kompetanse best mulig i laget rundt barnet?" ved førsteamanuensis Marianne Tevik Singstad, RKBU Midt-Norge.
Om webinaret: I skolen er det stort behov for å kunne komplementere den pedagogiske kompetansen lærerne har med mer flerfaglig kompetanse. Men det er ingen struktur eller systematikk i hvordan sosialfaglige blir satt til å jobbe, og innsatsen kan variere veldig fra skole til skole og kommune til kommune. Webinaret vil presentere en ny arbeidsmodell som vil strukturere og systematisere arbeidet slik at vi kan utnytte de ulike ressursene vi har, og som vil gagne barn og unge. Og det beste av alt – piloteringen av arbeidsmodellen vil starte allerede i august i år! Bli med og finn ut mer om denne nye arbeidsmodellen som vil endre skolen for barn og unge! Meld deg på her

12. mai, kl 10-11:00 "Barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem" ved stipendiat Eirinn Hesvik Ljones, RKBU Vest. Meld deg på her

2. juni, kl 10-11:00 "Nevroutviklingsforstyrrelser" ved psykologspesialist Kristian Køhn, RBUP Øst og Sør. Om webinaret: Nevropsykolog og samfunnspsykolog Kristian Køhn definerer nevroutviklingsforstyrrelser og gi en kort oversikt over tilstandsbilder som inngår i begrepet. Utviklingsforstyrrelser kan ha arvelige komponenter og slik sett være «nevro», men på webinaret vil det bli vist at samfunnsforhold, barnets miljø og omsorgsbetingelser selvfølgelig også er avgjørende viktig når man skal vurdere og avhjelpe alle former for utviklingsforstyrrelser. Meld deg på her.

Følg med på kurskalenderen på kunnskapombarn.no for påmelding. Gå inn via kurskalenderen for å melde deg på det enkelte senters webinar. Vi ønsker å gjøre opptak av webinarene så vi oppfordrer alle deltakere til å skru av kamera under selve webinaret.