Er SCL-90-R egnet for å kartlegge psykiske plager hos ungdom?

Konklusjonen er

PsykTestBarn har publisert en ny oversiktsartikkel om måleegenskapene til SCL-90R (Symptom Check List 90R) i skandinaviske studier med ungdom og unge voksne mellom 13 og 26 år. Resultatene viser at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om testens måleegenskaper hos de yngste ungdommene, og at den bør brukes med varsomhet i denne gruppen.

En publikasjon i tidsskriftet PsykTestBarn omhandler et testverktøy kalt SCL-90-R. Dette verktøyet er en screeningtest som brukes for å finne ut om en person over 13 år har psykiske plager. Testen inneholder 90 spørsmål som kartlegger symptomer innenfor ni forskjellige områder. Hensikten med testen er å finne ut hvor alvorlige de psykiske symptomene er, og den kan også brukes til å se om behandlingen fungerer ved å se om det er en nedgang i symptomer.

I denne publikasjonen ønsket forfatterne Ingunn P. Mundal, Kristin Ytreland og Jannike Kaasbøll å se på hvordan testen fungerer for ungdom mellom 13 og 26 år. Et systematisk søk resulterte i 13 studier som rapporterte måleegenskapene til testen i et skandinavisk utvalg.

Inntil det finnes mer forskning på SCL-90-R og ungdom i Skandinavia, bør man bruke testen med forsiktighet når man undersøker ungdommers psykiske helse.

De fleste studiene hadde undersøkt hvordan behandling påvirket testresultatene i ulike kliniske utvalg, og seks studier bestod av ikke-kliniske utvalg. Kun én av studiene hadde undersøkt hvor nøyaktig testen er for ungdom i alderen 13-16 år, og studiene belyste i liten grad testens begrepsvaliditet, altså hva som måles. Normgrunnlaget er også svakt for denne aldergruppen

På grunn av dette er det vanskelig å si om SCL-90-R er et godt verktøy for å kartlegge psykisk helse blant denne aldersgruppen. Det er viktig å bruke verktøy som er dokumentert å fungere godt og er tilpasset den gruppen som skal undersøkes.

Inntil det finnes mer forskning på SCL-90-R og ungdom i Skandinavia, bør man bruke testen med forsiktighet når man undersøker ungdommers psykiske helse.

Du kan lese artikkelen hos PsykTestBarn.