Gå rett til innhold

Er SCL-90-R egnet for å kartlegge psykiske plager hos ungdom?

Konklusjonen er

En ny artikkel hos PsykTestBarn omhandler et testverktøy kalt SCL-90-R som brukes for å finne ut om en person over 13 år har psykiske plager. Testen inneholder 90 spørsmål som kartlegger symptomer innenfor ni forskjellige områder. Formålet med testen er å finne ut hvor alvorlige de psykiske symptomene er og se om behandlingen fungerer ved å se om det er en nedgang i symptomer.

I artikkelen ønsket forfatterne Ingunn P. Mundal, Kristin Ytreland og Jannike Kaasbøll å se på hvordan testen fungerer for ungdom mellom 13 og 26 år. Et systematisk søk resulterte i 13 studier som rapporterte måleegenskapene til testen i et skandinavisk utvalg.

Resultatene viser at det ikke finnes tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag om testens måleegenskaper hos de yngste ungdommene, og at den bør brukes med varsomhet i denne gruppen. De fleste studiene hadde undersøkt hvordan behandling påvirket testresultatene i ulike kliniske utvalg, og seks studier bestod av ikke-kliniske utvalg. Kun én av studiene hadde undersøkt hvor nøyaktig testen er for ungdom i alderen 13-16 år, og studiene belyste i liten grad testens begrepsvaliditet, altså hva som måles. Normgrunnlaget er også svakt for denne aldergruppen.

Inntil det finnes mer forskning på SCL-90-R og ungdom i Skandinavia, bør man bruke testen med forsiktighet når man undersøker ungdommers psykiske helse.

På grunn av dette er det vanskelig å si om SCL-90-R er et godt verktøy for å kartlegge psykisk helse blant denne aldersgruppen. Derfor er det viktig å bruke verktøy som er dokumentert å fungere godt og er tilpasset den gruppen som skal undersøkes. Inntil det finnes mer forskning på SCL-90-R og ungdom i Skandinavia, bør man bruke testen med forsiktighet når man undersøker ungdommers psykiske helse.

Du kan lese artikkelen hos PsykTestBarn..