Gå rett til innhold

Om oss

Kunnskapombarn.no er et samarbeid mellom de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern (RKBU/RBUP). Her finner du oppdatert og kvalitetssikret kunnskap om barn og unges psykiske helse og utvikling. Målet er å gi deg som jobber med barn og unge tilgang til ny viten, kompetanseheving og verktøy.

Du kan forvente å finne:

  • Aktuell forskning og fagutvikling fra RBUP- og RKBU-sentrene
  • Tilgang til ressurser, verktøy og metoder til bruk i praksis
  • Fagartikler, rapporter og annen faglitteratur
  • Relevante utdanninger
  • Verktøy og metoder til bruk i praksis
  • Webinar
  • Digitale og fysiske kurs
  • Oversikt over relevante arrangement og konferanser

Alt innholdet er kvalitetssikret og har høy praksisrelevans for ansatte i kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten og barnevernet. Vi håper nettstedet blir en nyttig kunnskapskilde i ditt arbeid med barn og unge. Bruk oss gjerne når du trenger oppdatert innsikt, beslutningsstøtte eller kompetansepåfyll. Sammen skal vi bidra til best mulig tjenester!

Mer om oss:

Vårt mål er å styrke kompetanseutviklingen for alle som jobber med barn, unge og deres familier.

Gjennom forskning, fagutvikling og opplæring bidrar vi til kunnskapsbasert praksis i tjenestene. Vi retter oss mot offentlige tjenester, ledere, ansatte og beslutningstakere. Det kan være helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, familievernet, barnehage og skole. 

Vi skal bidra til effektivt folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og brukerorientert praksis i tjenestene, forebygging og til at tjenestene oppnår bedre resultater blant sine målgrupper.

Sentrene dekker hver sin region i Norge:

Sentrene er finansiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

RBUP og RKBU samarbeider også regionalt med kompetansesentre innen beslektede fagområder, blant andre:

Ledelsen for de regionale sentrene

Untitled 2

Ann Heidi Nebb

Leder

RKBU Vest

aneb@norceresearch.no

91814784

Untitled

Kaja Kierulf

Senterleder

RBUP Øst og Sør

kaja.kierulf@r-bup.no

93029158

Untitled 1

Marit By Rise

Senterleder og professor

RKBU Midt-Norge

marit.b.rise@ntnu.no

99315365

Person

Monica Martinussen

Professor/Instituttleder

RKBU Nord

monica.martinussen@uit.no

90133164

Ønsker du nyheter, informasjon og oversikt over kurs og utdanning innen feltet barn og unges psykiske helse? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev