Gå rett til innhold

Om oss

Kunnskapombarn.no er nettstedet for de fire regionale kunnskapsentrene for barn og unges psykiske helse og barnevern. Vi forsker, driver fagutvikling og underviser for å støtte deg som jobber med barn og unge over hele Norge.

Kunnskapombarn.no er et samarbeid mellom RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør. Sentrene er finansiert av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

RKBU/RBUP skal støtte kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, drive kompetansebygging, tjenesteutviklende forskning og kunnskapsformidling innen psykisk helse og barnevern i både det kommunale og spesialiserte tilbudet. Vårt mål er å styrke kompetanse- og kunnskapsutvikling i arbeidet med barn, unge og deres omsorgspersoner.

Vi skal bidra til effektivt folkehelsearbeid, til kunnskapsbasert og brukerorientert praksis i tjenestene, forebygging og til at tjenestene oppnår bedre resultater blant sine målgrupper. 

Hovedmålgruppen for arbeidet ved RKBU/RBUP er det offentlige tjenesteapparatet som kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten; beslutningstakere, ledere og tjenesteutøvere i helse- og omsorgstjenesten, barnevernet, familievernet, barnehage og skole. Kompetansesentrene skal sikre målgruppene god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester.

RBUP og RKBU samarbeider også regionalt med kompetansesentre innen beslektede fagområder, blant andre:

Ledelsen for de regionale sentrene

Untitled 2

Ann Heidi Nebb

Leder

RKBU Vest

aneb@norceresearch.no

91814784

Untitled

Kaja Kierulf

Senterleder

RBUP Øst og Sør

kaja.kierulf@r-bup.no

93029158

Untitled 1

Marit By Rise

Senterleder og professor

RKBU Midt-Norge

marit.b.rise@ntnu.no

99315365

Person

Monica Martinussen

Professor/Instituttleder

RKBU Nord

monica.martinussen@uit.no

90133164

Ønsker du nyheter, informasjon og oversikt over kurs og utdanning innen feltet barn og unges psykiske helse? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Meld deg på vårt nyhetsbrev