Gå rett til innhold

Forskning og utvikling

Våre forsknings- og utviklingsprosjekter for bedre psykisk helse blant barn og unge.

RKBU og RBUP samarbeider med hverandre og andre organisasjoner om blant annet å undersøke og utvikle tiltak og metoder. Våre forskningsprosjekter utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med tjenestene for barn og unge.

RKBU og RBUPs samarbeidsprosjekter

Back2School

Målet i pilotprosjektet Back2School er å hjelpe elever med bekymringsfullt skolefravær tilbake til en trygg og god skolehverdag.

Echo

ECHO-studien skal videreutvikle og evaluere et lavterskeltiltak for barn fra 8-12 år som er mer engstelige og/eller triste enn andre barn. Barna lærer mestringsstrategier i grupper på skolen

GuideMe

GuideMe er et samarbeidsprosjekt som har til hensikt å videreutvikle og evaluere verktøyet Skolehelse. Skolehelse skal hjelpe skolehelsetjenesten å følge retningslinjen for tjenesten og oppnå hensikten med den ved å bidra til sunne helsevalg og livsmestring hos elever og fremme samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen.

PIRM

PIRM-studien skal implementere og evaluere foreldreveiledning og et «Measurement feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger.

Trygg før 3

Opprinnelig et forskningsprosjekt for å utvikle og teste effekten av en modell for å heve samspillskvaliteten på småbarnsavdelinger. Videreføres nå som en modell for systematisk, barnehagebasert kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i mange av de barnehagene og kommunene/bydelene som var med i forskningsprosjektet.

På de enkelte kunnskapssentrenes sider finner du opplysninger om flere av våre forskningsaktiviteter: