Her vil vi legge ut webinarer, slik at du har mulighet til å se webinarene i etterkant. Meld deg på her eller via vår kurskalender.

Hvordan forstå og møte egne og barnets følelser i barnehage og skole?  

Ved universitetslektor Kristin Gudmundsen Våge, RKBU Midt-Norge.
Dato: 17. mars 2023.

Barnehagen som forebyggende arena 

ved forsker Elisabet Solheim Buøen, RBUP Øst og Sør. 
Dato: 3. februar 2023

14. april, kl 10-11:00 "Barn og unges medvirkning i offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på og hvordan kan vi løse dem?" ved professor Anita Salamonsen, RKBU Nord.

På dette webinaret vil vi se på hvilke utfordringer fagfolk kan møte på når de skal involvere barn og unge i saker som angår dem og komme med forslag til løsninger. Dette webinaret tar for seg konkrete eksempler på utfordringer fagfolk kan støte på i ulike tjenester, og forslag til løsninger på slike utfordringer hentet fra forskning og praksisfelt. 

Meld deg på

28. april, kl 10-11:00 "SoVei: Hvordan kan vi utnytte sosialfagliges kompetanse best mulig i laget rundt barnet?" ved førsteamanuensis Marianne Tevik Singstad, RKBU Midt-Norge.

I skolen er det stort behov for å kunne komplementere den pedagogiske kompetansen lærerne har med mer flerfaglig kompetanse. Men det er ingen struktur eller systematikk i hvordan sosialfaglige blir satt til å jobbe, og innsatsen kan variere veldig fra skole til skole og kommune til kommune. Webinaret vil presentere en ny arbeidsmodell som vil strukturere og systematisere arbeidet slik at vi kan utnytte de ulike ressursene vi har, og som vil gagne barn og unge. Og det beste av alt – piloteringen av arbeidsmodellen vil starte allerede i august i år! Bli med og finn ut mer om denne nye arbeidsmodellen som vil endre skolen for barn og unge! M

Meld deg på

12. mai, kl 10-11:00 "Barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem" ved stipendiat Eirinn Hesvik Ljones, RKBU Vest.

Det kan være krevende for barn å etablere en følelse av tilhørighet og ‘hjem’ i fosterhjem. Flyttingen innebærer ofte en rekke brudd og diskontinuitet, som brudd med familie og slekt, venner, skole og nabolag. Barn med migrasjonsbakgrunn må i tillegg ofte tilpasse seg en hverdag med nytt språk, tradisjoner og religiøse begivenheter. Samvær og kontakt med barnets foreldre og familie kan bidra til kontinuitet og positiv identitetsutvikling, dersom kontakten tilpasses barnets behov, samt at samarbeidet rundt barnet fungerer godt. I webinaret presenteres foreløpige funn fra studien «Samvær og kontinuitet for barn med migrasjonsbakgrunn i fosterhjem. En studie av barn og foreldre sine erfaringer» med fokus på barns erfaringer med kontakt og samvær med sin familie. 

Meld deg på

2. juni, kl 10-11:00 "Nevroutviklingsforstyrrelser" ved psykologspesialist Kristian Køhn, RBUP Øst og Sør.

Nevropsykolog og samfunnspsykolog Kristian Køhn definerer nevroutviklingsforstyrrelser og gi en kort oversikt over tilstandsbilder som inngår i begrepet. Utviklingsforstyrrelser kan ha arvelige komponenter og slik sett være «nevro», men på webinaret vil det bli vist at samfunnsforhold, barnets miljø og omsorgsbetingelser selvfølgelig også er avgjørende viktig når man skal vurdere og avhjelpe alle former for utviklingsforstyrrelser. 

Meld deg på.