Gå rett til innhold

Nå kan ungdom få hjelp til å håndtere negative hendelser på nett med en ny app

14936341 close up of friends with smartphones outdoors
Illustrasjonsfoto
Kilde: Syda Productions/ Mostphotos

Mange barn og unge blir utsatt for ubehagelige episoder på sosiale medier eller på nett. Appen NettOpp skal hjelpe barn og unge med å søke hjelp og håndtere vanskelige følelser.

De fleste barn og unge har en mobiltelefon med tilgang til sosiale medier. Dessverre er det for mange barn og unge som blir utsatt for mobbing eller negative hendelser på nett. Forskere ved UiT Norges arktiske universitet har utviklet mobilappen NettOpp – en gratis app som kan hjelpe barn og unge med å håndtere vanskelige hendelser som kan oppstå på nett.

– Vi vet at nettmobbing fører til psykiske helseproblemer og at de som har opplevd dette har vanskeligere for å si ifra enn de som opplever tradisjonell mobbing. Det er også viktig å understreke at NettOpp ikke skal erstatte ordinær helsehjelp, men være et pedagogisk, informativt og forskningsbasert selvhjelpsverktøy som kan støtte og hjelpe ungdom, sier prosjektleder og førsteamanuensis, Henriette Kyrrestad.

Les også: Ny mobilapp kan hjelpe ungdom med å håndtere nettmobbing

Søke hjelp

I NettOpp kan barn og unge finne informasjon om nettmobbing og negative hendelser på nett, hva de kan gjøre og hvilke tanker og følelser som er normalt å føle på når man blir utsatt for nettmobbing. I tillegg er det øvelser som kan hjelpe med å håndtere negative reaksjoner som kan oppstå dersom de har blitt utsatt for nettmobbing. Blant annet inneholder appen forskningsbaserte øvelser som en tankeryddingsøvelse som er basert på prinsippene fra kognitiv atferdsterapi, avspennings- og pusteøvelser, samt informasjon om hvor barn og unge kan finne ulike hjelpetilbud. Appen inneholder også informasjon om hvor og hvordan barn og unge kan henvende seg til ulike hjelpetilbud.

Les også: Elever tester ut ny app om nettmobbing

Hva er nettmobbing?

Nettmobbing og negative hendelser på nett kan være alt fra passivt å ignorere eller ekskludere noen fra en lukket gruppe eller arrangementer, til mer aktive handlinger hvor intensjonen er å skade eller true noen på nett.
– Elevundersøkelsen fra 2019 viser at bare cirka 2 prosent har opplevd nettmobbing, mens Medietilsynets undersøkelse om barn og medier fra oktober i 2021, viser at opp mot 30 prosent har opplevd negative hendelser på nett. Ungdom har veldig høy terskel for å kalle noe for nettmobbing, sier Kyrrestad.

Kunnskap og hjelp

Målet med NettOpp er å gi barn og unge kunnskap om hva nettmobbing er, hjelpe dem til å søke hjelp og gi dem mestringsstrategier. Målet er også at NettOpp skal bidra til å redusere nettmobbing og psykiske plager relatert til nettmobbingen, øke selvtillit og søvnkvalitet hos brukerne.

– Dersom ungdom er bedre rustet til å håndtere negative hendelser på nett kan det ha en forebyggende effekt både for deres psykiske helse og for å gjøre dem i stand til å kunne identifisere og stoppe fremtidige episoder, sier Kyrrestad.

Høsten 2021 ble det gjennomført en brukerundersøkelse om kvalitet og forventet effekt blant 15 ungdommer. Tilbakemeldingene var gode. Våren 2022 ble det gjennomført en større effektstudie blant 709 ungdommer fra hele landet for å undersøke om NettOpp når sine målsetninger.

Appen er utviklet ved RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet. Appen er gratis og nedlastbar i App Store og Google Play.

Les mer om NettOpp: www.uit.no/nettopp

Eller ta kontakt på: nettopp@helsefak.uit.no