Gå rett til innhold

Ny video med råd om tilvenning i barnehagen for ettåringen

Overgangen fra hjem til barnehage til foreldre

Oppstart i barnehagen er en vesentlig overgang for de minste barna, og en godt forberedt tilvenning er avgjørende for en trygg og positiv opplevelse. RKBU Midt-Norge har laget videoen "Barnehagestart: Slik hjelper du ettåringen din", hvor May Britt Drugli, med sin innsikt fra prosjektet "Liten og ny i barnehagen", gir verdifulle råd til foreldre.

Videoen, som er en oppdatert oppfølging av en tilsvarende og veldig populær video fra 2018, er et direkte resultat av et ønske om å støtte foreldre i å forberede og støtte barna sine gjennom denne viktige overgangen. Videoen fokuserer på hvordan foreldre kan legge til rette for gode tilvenningsdager, bygge relasjoner med barnehagepersonalet, og ikke minst skape en trygg ramme for barnet i den første tiden i barnehagen.

For barnehageansatte representerer denne videoen en ressurs som kan formidle viktig innsikt og kunnskap til foreldrene. I tillegg til denne foreldreorienterte videoen, vil det også snart komme en video spesielt rettet mot barnehageansatte. Denne kommende videoen vil tilby spesifikke strategier og tilnærminger for hvordan personalet kan bidra til en god tilvenning for barna i barnehagen.

Du kan se videoen på YouTube og den er tekstet både på engelsk, somali, arabisk, litauisk, polsk og norsk.