Gå rett til innhold

Regionale kunnskapsmiljøer styrker samarbeidet

25739969 business team to cooperate in the work in the enterprise
Kilde: Illustrasjonsfoto: Chokniti Khongchum/ Mostphotos

Kunnskapssentrene som arbeider med barn og unges psykiske helse og barnevern i Norge, styrker nå det faglige samarbeidet. De tilbyr et nytt nettsted som gir tilgang til deres aktiviteter og tilbud.

Nettstedet Kunnskapombarn.no. ble lansert på Verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober. På denne siden presenterer de regionale kunnskapssentrene RKBU Nord, RKBU Vest, RKBU Midt-Norge og RBUP øst og sør fagstoff og nyttige verktøy om barn og unges psykiske helse og barnevern.

Kunnskapombarn.no inneholder forskning, undervisningstilbud og faglige artikler som kan støtte deg som møter barn, unge og familier i ditt arbeid. Siden inneholder også informasjon om tiltak og måleinstrumenter.

- Vi håper at denne siden skal gjøre det lettere for både ansatte i barnevern, skole, barnehage, helsetjenester og andre å finne aktuelt fagstoff som kan støtte dem i det viktige arbeidet de gjør, forteller senterlederne fra de fire sentrene, Ann Heidi Nebb, Monica Martinussen, Marit By Rise og Kaja Kierulf.

I tillegg vil kunnskapsressurser få en tydelig plass på siden. Ressurser som Tiltakshåndboka, Ungsinn, PsykTestBarn og IN SUM vil være tydelig presentert og forklart.

Kunnskapssentrene jobber ut ifra tilskudd fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Felles for sentrene er at de skal støtte tjenestene gjennom forskning, fagutvikling og undervisning. De jobber både separat mot de ulike regionene, men også samlet med ulike nasjonale satsinger.

- Ved å samle oss fire kunnskapssentre, håper vi at vi kan gjøre det lettere for tjenestene å finne nyttig stoff om barn og unges psykiske helse og barnevern i hele Norge, sier senterlederne.

De regionale nettsidene vil fortsatt bestå og inneholde informasjon tilpasset den enkelte regionen.