Gå rett til innhold

Sammenheng mellom vold i nære relasjoner og hyppige hodepiner hos ungdom

Tenåring med hodepine 4 DALL E 3

Hyppige plager med hodepine kan gi store vansker med å fungere i dagliglivet. En nylig publisert studie viser at ungdom med tidligere psykiske plager og som har vært utsatt for vold i nære relasjoner, har økt risiko for å utvikle hyppige hodepiner.

Førsteforfatter av studien er Hanne Klæboe Greger, førsteamanuensis ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Midt-Norge (RKBU Midt-Norge). Studien er publisert i tidsskriftet Annals of General Psychiatry.

Greger og kollegaene fulgte 570 ungdommer i alderen 16 til 21 år som hadde vært pasienter ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). De fant at omtrent en tredel av ungdommene hadde ukentlige eller daglige hodepiner.

Videre viste det seg at ungdom med mer alvorlige psykiske lidelser hadde større sannsynlighet for hyppige hodepiner. Ungdom som hadde vært utsatt for ubehagelige seksuelle handlinger eller mobbing rapporterte også om flere hodepiner.

Hanne Klæboe Greger
Hanne Klæboe Greger. Foto: Frode Fossvold-Jørum

Studien viser at det var en særlig sterk sammenheng mellom det å ha opplevd tre eller flere typer vold i nære relasjoner og hyppige hodepiner.

Konklusjonen i studien er at både voldserfaringer og hodepiner er vanlig blant ungdom som har vært til behandling hos BUP. Forskerne understreker at behandlere bør utrede for smerteplager i tillegg til psykiske plager og voldserfaringer, for å kunne gi best mulig oppfølging og behandling til barn og unge i BUP.

Denne studien bidrar med ny kunnskap om sammenhengen mellom vold i nære relasjoner og somatiske plager som hodepine hos ungdom. Funnene understreker viktigheten av å ha et bredt fokus i utredning og oppfølging av barn og unge.

Du kan lese artikkelen ved å følge denne lenken