Gå rett til innhold

Seks ting vi lærte på Barn- og ungekongressen 2024

BUK 2024 003 73 A1714

Mer forebygging, mindre reparering. De fleste barn i Norge har det godt, likevel lever 14 prosent av barn i fattigdom. Hjelperne i laget rundt barnet må snakke sammen. Her er noe av det vi tok med oss hjem fra Barn- og ungekongressen 2024.

Neste Barn- og ungekongress vil finne sted i 2026 og ha tema sped- og småbarn, men før vi kan begynne å glede oss vil vi summere opp noe av det vi lærte i år.

  1. Familieminister Kjersti Toppe (hovedbilde) innledet kongressen med å ta opp historiske trekk og det grunnleggende hensynet om barns beste. Hun la vekt på at barn har rett til trygghet og at vi må møte dem der de er. Vi må forebygge utenforskap og psykisk uhelse og starte fra svangerskapet. Hun la også vekt på å støtte hele familien. Alle bærer ansvaret og til sammen må vi gjøre en forskjell, sier Toppe
BUK 2024 004 73 A1747
Divisjonsdirektør i Bufdir, Tove Brusgaard.
Kilde: Fotograf Morten Sæle

2. Divisjonsdirektør i Bufdir, Tove Brusgaard snakket om hvordan vi kan jobbe mer med forebygging og mindre med reparering - Om kommunenes ansvar for helhetlig vern av barn i lys av endringene i barnevernloven. Hun la spesielt vekt på at vi må se nærmere på hvordan vi kan tilpasse tjenestene slik at de treffer alle.

BUK 2024 006 73 A1880
Psykolog/PhD, seniorrådgiver, Ester Marie S. Espeset og seniorrådgiver Turid Moseid, Helsedirektoratet.
Kilde: Fotograf Morten Sæle

3. Psykolog/PhD, seniorrådgiver, Ester Marie S. Espeset og seniorrådgiver Turid Moseid, Helsedirektoratet snakket om Nasjonal veileder psykisk helsearbeid barn og unge- sammen om barn og unges psykiske helse. Hensikten med den nasjonale veilederen er å gi anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling kan oppnås. Veilederen finnes her: Veileder psykisk helserbeid barn og unge - Helsedirektoratet

4. Fagsjef Ivar Stokkereit fra Barneombudet snakket om barns rett til rett og helhetlig hjelp og la vekt på at den beste hjelpen er å skape gode oppvekstmiljø. Vi må tydeliggjøre hvilken kompetanse som skal inngå i laget rundt barnet. Hjelpere må snakke sammen, men også ta hensyn til barn og unges ønsker. Hvordan kan vi nå målene om tidlig hjelp? Barneombudet har laget et verktøy for e-læring om barns rettigheter: E-læring – Barneombudet

5. Tormod Bøe snakket om helse og utvikling hos barn i fattige familier. Fra forskning til løsning. Han kunne fortelle at de fleste barn i Norge har det godt, sammenliknet med andre land. Likevel lever 14 % av barn i fattigdom. Utviklingen i vedvarende lavinntekt er økt siden 2004, barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert. Det er stor geografisk variasjon i blant annet deltakelse i fritidsaktiviteter. Dårlig råd er en risikofaktor for psykiske lidelser og sysselsettingsgraden er lavere i familier som vokser opp med dårlig råd. Ekspertgruppen han er en del av anbefaler blant annet ny modell for barnetrygd og ny modell for barnehageopptak. Anbefalingene ble overlevert regjeringen i oktober i fjor. Les mer her: Barne- og familieministeren mottek rapport om barn i fattige familiar - regjeringen.no

6. “Hjemmekontor” er en animasjonsfilm om hvordan en veldig liten handling kan bety veldig mye for den som trenger det. Filmen vant prisen for Beste norske kortfilm på Barnefilmfestivalen i 2023. Handlingen er fra Tromsø og foregår i Myrengblokkene. Lilly (10) er hjemme med mamma når skolen er stengt på grunn av korona. Men mamma drikker. Lilly må ta ansvar for å lage mat, rydde, holde orden og gjøre skolearbeid. Ingen må få vite om mammas drikking, og i alle fall ikke den kule jenta Molly fra naboblokka. Men så en dag blir Lillys hemmelighet avslørt. Filmen er laget av Endre Lund Eriksen som presenterte filmen på kongressen. Kan sees gratis med bibliotekskortet ditt på Filmbib.


Les også TV2s nyhetssak fra kongressen: Sjokkert over hvor syke unge er (tv2.no)