Gå rett til innhold

Optimalisering av overgangen fra hjem til barnehage: En veiledning for barnehageansatte

Tilvenning til barnehagen for de minste råd til ansatte

Å tilrettelegge for en god overgang fra hjem til barnehage er essensielt for å støtte små barn i en av deres første store livsoverganger. Basert på innsikter fra en informasjonsvideo produsert av RKBU Midt-Norge, hvor May Britt Drugli deler sin ekspertise, tilbyr denne artikkelen konkrete råd for hvordan barnehageansatte kan legge til rette for en trygg og positiv tilvenning for ettåringer.

Å tilrettelegge for en god overgang fra hjem til barnehage er essensielt for å støtte små barn i en av deres første store livsoverganger. Basert på innsikter fra en informasjonsvideo produsert av RKBU Midt-Norge, hvor May Britt Drugli deler sin ekspertise, tilbyr denne artikkelen konkrete råd for hvordan barnehageansatte kan legge til rette for en trygg og positiv tilvenning for ettåringer.

Veiledning for en myk overgang til barnehagelivet

  1. Forberedende besøk i barnehagen: Innled tilvenningsprosessen med flere korte, planlagte besøk i barnehagen sammen med barnet og dets foreldre. Dette gir barna en mulighet til å utforske og venne seg til de nye omgivelsene og menneskene mens de fortsatt har tryggheten av sine foreldre nær.
  2. Gradvis økning av personalets engasjement: I begynnelsen av tilvenningsperioden bør foreldrene være primær omsorgsperson, mens personalet gradvis tar mer aktiv del i barnets omsorg. Dette bidrar til å bygge en følelse av sikkerhet hos barnet overfor de nye omsorgspersonene.
  3. Relasjonsbygging før full separasjon: Det er kritisk at både barnet og foreldrene får tid til å etablere en relasjon til personalet før barnet tilbringer tid alene med dem. Dette fundamentet av tillit er avgjørende for barnets følelse av trygghet.
  4. Støtte til regulering av stress og følelser: Overvåk barnets reaksjoner nøye i de første dagene og vær tilgjengelig for å tilby trøst og støtte. Små barn kan oppleve stress ved mange nye inntrykk og trenger hjelp til å håndtere disse.
  5. Kontinuerlig kommunikasjon med foreldrene: Oppretthold en åpen og kontinuerlig dialog med foreldrene gjennom hele tilvenningsperioden. Dette er viktig for å forstå barnets behov og opplevelser og for å identifisere eventuelle utfordringer tidlig.
  6. Etablering av forutsigbare rutiner og positivt samspill: Implementer en stabil og forutsigbar daglig rutine og legg til rette for lek i små grupper. Dette kan bidra til å skape et miljø hvor barnet føler seg trygt og inkludert.

Disse tiltakene er avgjørende for å sikre at overgangen fra hjem til barnehage blir så positiv og støttende som mulig. Ved å følge disse rådene kan barnehageansatte spille en nøkkelrolle i å støtte barnets utvikling og tilpasning til et nytt sosialt miljø.

Oppsummering:

  • Tilrettelegg for forberedende besøk for å dempe overgangens utfordringer.
  • La foreldre og personalet samarbeide tett i starten for gradvis å bygge barnets tillit til personalet.
  • Fokusér på å etablere tillitsfulle relasjoner og gi reguleringssupport.
  • Oppretthold god dialog med foreldrene og skap et positivt og forutsigbart barnehagemiljø.

Du kan se videoen her:

Les også:
Veien til en trygg barnehagestart: Råd til foreldre

Artikkelen er skrevet med god hjelp av kunstig intelligens og er kvalitetssikret.