Gå rett til innhold

«Bedre samspillskvalitet» – ny bok i serien «De yngste i barnehagen»

Omslagsbilder for serien De yngste i barnehagen
Kilde: Cappelen Damm Akademisk

Lær hvordan vi kan forbedre samspillet på småbarnsavdelinger gjennom kompetanseutvikling etter modellen «Trygg før 3».

Boka er den sjette i serien «De yngste i barnehagen - fra forskning til praksis» og beskriver Trygg før 3, en modell for å jobbe systematisk med samspillskvalitet mellom ansatte og barn. Boka er praksisnær og går i dybden på hvordan ansatte i barnehagen kan jobbe systematisk for å sikre godt samspill mellom ansatte og barn i barnehagen. Målgruppen er barnehageledere, barnehageansatte, studenter ved barnehagelærerutdanningen samt andre som jobber i barnehagefeltet eller er opptatt av kvaliteten i barnehagen.

Forskning viser at samspillskvaliteten varierer mye både mellom barnehager og mellom avdelinger i samme barnehage. Det burde derfor være potensial for å forbedre og kvalitetssikre samspillet ved hjelp av systematisk observasjon og kompetanseutvikling. Trygg før 3 kan være et svar i så måte. Denne boka gir både innsikt i forskningen bak Trygg før 3 og en praktisk innføring i hvordan du kan ta modellen i bruk. Som en del av innføringen i Trygg før 3 får du også en grundig gjennomgang av observasjonsverktøyet CLASS og tips til god bruk av dette i en norsk barnehagekontekst.

Elisabet Solheim Buøen, May Britt Drugli og Ratib Lekhal står bak boka som er utgitt av Cappelen Damm Akademisk.

Jeg håper boka kan være en nyttig ressurs for barnehageansatte og ledere som ønsker å opprettholde høy kvalitet, men også bedre kvaliteten på samspillet mellom barna og de ansatte i barnehagen. Forskning viser ganske entydig at samspillet mellom de ansatte og barna må være av høy kvalitet dersom barnehagen skal være bra for barn. Dette gjelder særlig for de sårbare barna.
Elisabet Solheim Buøen, RBUP Øst og Sør
Denne sjette boka i serien handler om hverdagssamspillet i barnehagen og hvordan ansatte kan jobbe systematisk med dette. Boka beskriver hvordan barnehagene som deltok i forskningsprosjektet Trygg før 3 jobbet med kvalitetsutvikling og inneholder en rekke praktiske tips og ressurser. Innholdet er også relevant for de som jobber med eldre barn.
May Britt Drugli, RKBU Midt-Norge

Boka kan kjøpes hos Cappelen Damm og andre bokhandlere. Du kan også bla i forhåndsvisningen for å få et inntrykk av boka.

Andre ressurser om Trygg før 3 og CLASS

Nettsider

Webinar

Se opptak av Elisabet Solheim Buøens webinar om barnehagen som forebyggende arena

Kurs og opplæring

RKBU Midt-Norge

RBUP Øst og Sør

Tidligere bøker i serien