Gå rett til innhold

Brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge

49312585
Kilde: Jose Manuel Gelpi/ Mostphotos

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem, ifølge FNs barnekonvensjon. Involvertprosjektet ser på utfordringer og eksempler på hvordan iverksette og kvalitetssikre brukermedvirkning.

Prosjektet Involvert består av to deler. Tjenestestøtte gjennom involvert.no og forskning på ulike aktørers forståelser og praktisering av barn og unges rett til å bli hørt i overgangen fra myndighetsideal til praksishverdag.

Til sammen fokuserer Involvert på utfordringene med brukermedvirkning som fagfolk i tjenestene og brukere av tjenestene opplever, og hvordan disse utfordringene kan kartlegges og arbeides med i praksis. Nettsiden drives av RKBU Nord, men har et nasjonalt fokus.

Nettsiden Involvert ble lansert høsten 2021 og skal være en langsiktig ressurs for fagfolk, studenter og andre som trenger kunnskap om brukermedvirkning/ brukerinvolvering i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge.

Prosjektet samarbeider tett med tjenester, brukerorganisasjoner og politisk nivå.

Les mer om Involvert