Gå rett til innhold

Eksekutive funksjonsvansker hos ungdom med ADHD

Ann Christin Andersen2

ADHD er en vanlig diagnose blant ungdommer i dagens samfunn. For de som jobber med ungdommer med ADHD, er det viktig å forstå hvordan denne diagnosen kan påvirke ungdommers evne til å planlegge og organisere.

En ny studie utført av Ann Christin Andersen og medforfattere har sett på eksekutive funksjonsvansker blant ungdommer med ADHD. Eksekutive funksjonsvansker kan inkludere utfordringer med å planlegge, organisere, løse problemer og regulere atferd og kognitive funksjoner.

Studien brukte verktøyet BRIEF for å måle eksekutive funksjoner blant ungdommer som allerede hadde fått diagnosen og behandling for ADHD, men fortsatt opplevde symptomer som påvirket deres daglige fungering. BRIEF ble fylt ut av både ungdommen selv og deres foreldre og lærere.

Resultatene fra studien viste at ungdommene hadde betydelige eksekutive funksjonsvansker. Det var også ulik oppfatning av vanskene mellom de forskjellige informantene.

Dette er viktig informasjon for de som jobber med ungdommer med ADHD. Å forstå hvordan ADHD kan påvirke en ungdoms evne til å planlegge og organisere er avgjørende for å kunne gi god behandling og støtte.

Studien ble publisert i Child Neuropsychology og kan leses her.