Gå rett til innhold

Hvorfor er implementering viktig?

Hvorfor implementering er viktig2
På implementere.no finner du mer informasjon om hva som er lurt å tenke på når det skal etableres et nytt tilbudfor barn ,unge og familier.
Kilde: Skjermbilde fra implementere.no

Når vi skal etablere et nytt tilbud for barn, unge eller deres familier, er det alltid med mål om å bedre en situasjon eller løse et problem for den gruppen vi jobber med. Etableringen innebærer ofte å ta i bruk ny kunnskap og erfaring. Eksempler på nye tilbud kan være tiltak for å redusere mobbing på en skole, for å bedre samspill mellom foreldre og barn eller tiltak for å sikre en god tilvenning til barnehagen for små barn.

Denne teksten er hentet fra Implementere.no

To avgjørende faktorer

For at et nytt tiltak skal bidra til en bedre tjeneste for barn og unge er vi avhengig av to faktorer. Det ene er at tiltaket vi etablerer er virksomt, det andre er at implementeringen er god.

Vi ønsker at tiltakene som settes i verk skal være virksomme. Det fins mange tiltak i Norge som gjennom forskning har vist seg å gi gode resultater. Andre tiltak blir utviklet i tjenestene, basert på behov i den enkelte kommune. Prinsippene for å implementere tiltaket vil være de samme, enten det er et ferdigutviklet tiltak eller et som tjenesten har utviklet selv.

Les mer om hvorfor implementering er viktig på Implementere.no