Gå rett til innhold

Jobber du med barn og unges psykiske helse? Vi trenger din erfaring.

61654902 theyve got matching style a group of people all wearing
Illustrasjonsfoto
Kilde: YURI ACURS/ MOSTPHOTOS

I en kartleggingsundersøkelse ønsker RKBU Nord og RBUP Øst og Sør å undersøke dagens tjenestetilbud, og finne mer ut av hva du som ansatt i kommune- og spesialisthelsetjenesten mener det er ytterligere behov for innen forebygging og behandling av psykiske vansker hos barn og unge.

Barn og unges psykiske helse er et viktig satsningsområde, men det er i dag likevel stor variasjon i hvilket tilbud barn og unge med psykiske vansker har tilgang til. Vi trenger derfor din hjelp til å undersøke dette.

Bli med i undersøkelsen


Vi i Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) ønsker å finne ut mer om hvilke tjenester kommunene og spesialisthelsetjenesten tilbyr i dag, og hva dere som jobber med barn og unges psykiske helse mener er viktig i den videre utviklingen av tilbudet. Denne undersøkelsen har et spesifikt fokus på bruk av tiltak og kartleggingsverktøy i tjenestene, samarbeid mellom tjenester og ønsker for forbedringer av tjenestene.

Målgruppe: Ansatte i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten

Dersom du har noen spørsmål, kan du ta kontakt med førsteamanuensis Marte Rye (epost: marte.rye@uit.no) eller forsker Siri Saugestad Helland (epost: siri.helland@r-bup.no).