eCBT mot OCD - når behandling må gjøres på avstand

COLOURBOX24383525 kopi

For de som sliter med tvangstanker, kan det være vanskelig å få hjelp når nærmeste behandlingssted ligger timevis unna. Det blir enda vanskeligere når en pandemi slår inn over verden. Ph.d.-kandidat og psykolog Lucía Babiano-Espinosa har gjennom prosjektet "Enhanced Cognitive Behavior Therapy for Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in Children and Adolescents” forsket på hvordan behandling med webkamera og en app (eCBT) kan være vel så effektivt mot OCD som å møte opp fysisk til behandling.

Resultater fra første 25 pasienter

Basert på resultater fra de første 25 pasientene, kan ikke Babiano-Espinosa være annet enn positiv. Pasientene rapporterte faktisk at de likte behandlingen og alle pasientene avsluttet behandlingen. Terapeutene sa at det var enkelt å implementere. Men enda viktigere: Mange pasienter ble kvitt sin OCD!

Luca babiano espinosa 48628864186 o
Kilde: Frode Fossvold-Jørum/NTNU

Bekreftelse fra 269 pasienter

Lucía Babiano-Espinosa og resten av prosjektgruppa sammenlignet resultatene til sine egne 25 pasienter med resultatene fra 269 pasienter som tidligere hadde fått en «tradisjonell» behandling. Den viste at 68 prosent av deres pasienter responderte på behandlingen, sammenlignet med 60 prosent som fikk tradisjonell terapi. 64 prosent av de som fikk behandling via eCBT hadde symptomreduksjon, mens de i tradisjonell terapi hadde 53 prosent reduksjon.

Mange pasienter ble kvitt sin OCD!
Lucía Babiano-Espinosa

Muligheter for fremtiden

Mange vil si at dette er lovende resultater, men Babiano-Espinosa passer på å dempe forventningene for mye. Resultatene er fra en liten gruppe, så det kan ikke sies at dette snur opp ned på alt. Men det kan statistisk bekreftes at behandlingen ikke er dårligere enn tradisjonell behandling på kontoret. Og ved hjelp av webkameraer og appen kan man nå mange flere pasienter, akkurat som man gjorde da COVID-19 rammet oss. Håpet er å fortsette å produsere forskning, og inkludere prosjektet i sykehusets normale prosedyrer. Dette vil være nyttig for å nå barn som bor langt unna - eller i tilfelle en ny pandemi kommer.

Konklusjon

Lucía Babiano-Espinosa har gjennom prosjektet "Enhanced Cognitive Behavior Therapy for Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in Children and Adolescents” bevist at behandling med webkamera og en app (eCBT) kan være vel så effektivt mot OCD som å møte opp fysisk til behandling. Resultatene er lovende, og med webkameraer og apper kan man nå flere pasienter. Prosjektgruppa håper å fortsette å produsere forskning og inkludere prosjektet i sykehusets normale prosedyrer, for å nå barn som bor langt unna, eller i tilfelle en ny pandemi kommer.

Les mer om prosjektet til Lucía.