Gå rett til innhold

Kvalitetssikring med psyktestbarn.no

Psyktestbarn nett 349140095

Jobber du med å utvikle et folkehelsetiltak i en kommune, der formålet er å bedre livskvalitet og psykisk helse hos ungdommer? Eller på en helsestasjon hvor du skal kartlegge psykisk helse hos blivende foreldre med tanke på forebygging? Da kan det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn være til hjelp.

På psyktestbarn.no kan du finne ut hvordan du for eksempel kan måle livskvalitet hos ungdommer, eller hvilken test som egner seg for kartlegging av psykisk helse hos ulike målgrupper. Her kan du lese oppdaterte artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Artiklene kan bidra når du skal velge tester, til at du gjør informerte valg og bruker tester og kartleggingsverktøy forsvarlig.

Kvalitetssikring av tester

Tester og kartleggingsverktøy brukes både i helsevesenet, barnevernet og i utdanningsinstitusjoner for å måle psykisk helse, psykososiale vansker, livskvalitet, evner og ferdigheter hos barn og unge. Resultatene fra disse testene og kartleggingsverktøyene blir blant annet brukt til å lage behandlingsplaner, gi spesialundervisning og som del av utredning av diagnoser.

Siri Saugestad Helland, redaktør for psyktestbarn.no

– Det er viktig at testene og verktøyene som brukes er av god kvalitet og at de måler det de skal måle. Mange av testene som brukes er utviklet i andre land, ofte engelskspråklige land, og er så oversatt til norsk. Det er da viktig både at oversettelsen gjøres på en god måte, og at vi sjekker måleegenskapene til den oversatte versjonen, sier Siri Saugestad Helland, som er forsker hos Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP.

Hun er redaktør for tidsskriftet PsykTestBarn (psyktestbarn.no). Helland beskriver hvordan du for å vite om en test fungerer under norske forhold, bør vite noe om hvor nøyaktig testen måler, det vi kaller reliabilitet. Det kan for eksempel være om man får samme resultat når ulike klinikere utfører testen, og om resultatet blir likt når testen tas flere ganger over kort tid.

– Vi ønsker også å vite om testen måler det den skal måle, som vi kaller validitet, og om skårene fra en test er høye eller lave i forhold til en representativ/sammenlignbar gruppe, forklarer hun.

Selv om disse måleegenskapene er sjekket i den originale versjonen, er det viktig både å undersøke dette på nytt for en oversatt versjon og for målgruppen som testen skal brukes for. Måleegenskapene til en test vil kunne variere mellom ulike oversettelser.

Ønsker klare føringer om kvalitetssikring av tester

– I Norge er det ikke tydelige retningslinjer for hvilke tester som skal brukes, så ofte er det den enkelte kliniker eller fagperson som selv velger en test, eller en tjeneste kan ha rutiner for hvilke tester de bruker. Ifølge en undersøkelse gjort av Psykologforeningen (2021), sa 33 % av psykologene som deltok at de selv tok ansvar for å sjekke kvaliteten av testen, mens 30 % oppga at de stolte på at arbeidsgiver hadde kvalitetssikret testene, forteller Helland.

Hun hevder at det nå er flere som etterlyser at myndighetene skal komme med klare føringer om kvalitetssikring av tester.

– I Nederland har Kunnskapsdepartementet innført krav om at tester som skal brukes for å kartlegge barn med spesielle behov, må være kvalitetssikret før de brukes. Dette har ført til en heving av kvaliteten på testene som brukes, sier hun.

Det er viktig at testene og verktøyene som brukes er av god kvalitet og at de måler det de skal måle.
Siri Saugestad Helland, redaktør for psyktestbarn.no

Sier noe om kunnskapsgrunnlaget

PsykTestBarn gir ikke en klar anbefaling om hvilke tester som bør brukes, men en oversikt over kunnskapsgrunnlaget vi har, for å si noe om måleegenskapene til hver test. Valget av en konkret test vil avhenge av flere forhold enn måleegenskapene, som for eksempel hva formålet med testingen er, hvilke kvalifikasjoner fagpersonen har samt økonomiske og praktiske forhold.

Sjekk de ferske artiklene om Olweus spørreskjema om mobbing for elever og YSR – Youth Self Report som nylig er lagt ut på PsykTestBarn.

Les mer:

Neumer, S.P., Jozefiak, T., Reedtz, C., Stormark, K.M., & Martinussen, M. (2021). Strengere krav til tester.

Ryder, T.M. (2021). Testkvalitetsprosjektet - del 1: Norske psykologers testholdninger og testbruk. Rapport, Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Paap, M., Martinussen, M., Jacobsen, R., Jozefiak, T., Axelsdottir, B., & Neumer, S. P. (2018). Tester for barn og unge i Norge bør kvalitetssikres bedre.