Gå rett til innhold

Ny ressurs skal støtte tjenestene i å hjelpe barn og unge

Implementere no

Implementere.no er en ny nettressurs for tjenester som etablerer tilbud til barn og unge. Nettsiden støtter tjenestene i arbeidet med å sikre kvalitet og varighet i tilbudene over hele landet, og er til hjelp i etablering av nye tilbud. 

For at et nytt tiltak skal bidra til en bedre psykisk helse for barn og unge, er vi avhengige av at tiltaket vi etablerer er virksomt. I tillegg må måten man etablerer tiltaket i tjenesten være god. Implementere.no guider tjenestene gjennom prosessen fra de ser at det er behov for å etablere et tiltak til det er etablert og i drift. Nettstedet bidrar til å sikre kvalitet og varighet i tilbudene til barn og unge.

Se webinar om hvordan du kan bruke ressursen. 

Praktisk rettet hjelp i implementeringsarbeidet 

– Bakgrunnen for at implementere.no ble laget, var behovet for en ressurs som kan veilede og hjelpe tjenester i implementeringsprosesser på lokalt nivå, framfor at intervensjoner ledes sentralt fra en nasjonal eller regional gruppe, sier Joshua Patras, forsker hos RBUP Øst og Sør og prosjektleder for implementere.no.

Målet med nettsiden er å bidra med kunnskap og verktøy for å støtte tjenestene med å jobbe med implementeringskvalitet lokalt.

– Kort sagt ønsker vi å gjøre det enklere for personer som ønsker å starte sin egen implementering å lære grunnleggende implementeringsprinsipper og arbeide med verktøy for at de skal nå målene sine. Siden skal være en nyttig ressurs for tjenestene, enten de er i ferd med å ta initiativ til å innføre et nytt tilbud eller er involvert i et implementeringsarbeid som allerede er påbegynt, sier Patras.

Nettsiden skal være selvforklarende og det skal være mulig å bruke ressursen uten egen opplæring. 

–  På forsiden finner man en kort video som forklarer hvordan man kan bruke nettsiden. Videre består nettsiden av to moduler. En "Hva må du vite" -modul og en "Hva må du gjøre"-modul, sier Helene Eng, førstelektor ved RKBU Nord og prosjektmedarbeider for Implementere.no.

Gjennom "Hva må du vite"-modulen får man grunnleggende kunnskap om implementering gjennom korte tekster og videoer. I "Hva må du gjøre"-modulen følger man en modell som guider en gjennom hele implementeringsprosessen. I tillegg inneholder nettsiden verktøy som gir deg praktisk støtte i implementeringsarbeidet. Innholdet er basert på forskning, men praktisk rettet. 

– Vi tror nettsiden vil bli nyttig for tjenestene. Samtidig ønsker vi også tilbakemeldinger om hvordan nettsiden fungerer og om noe bør forbedres. Det finnes tilbakemeldingsknapper der brukerne kan gi respons til oss, og vi håper denne funksjonen blir brukt, sier Eng.

Nettsiden er et verktøy for alle som jobber innen folkehelse og som ønsker å etablere på lokalt, kommunalt eller regionalt nivå. Men vi tror også at verktøyene er anvendelige for mange typer implementeringsscenarier.

Samarbeid mellom flere kunnskapssentre

Implementere.no er utviklet av de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unges psykiske helse, RKBU Nord, RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. 

Portrettbilde av Joshua Patras
Joshua Patras er forsker hos RBUP Øst og Sør
Helene Eng
Helene Eng er førstelektor på RKBU Nord

– Vi var fem personer fra de fire regionsentrene i prosjektteamet som utviklet nettsiden og innholdet. Arbeidet startet i begynnelsen av 2022, med diskusjoner om målene for nettstedet. Vi kom fram til en modell vi kunne jobbe ut ifra. Den firefasede modellen man ser på nettsiden i dag, er i hovedsak den samme modellen vi ble enige om fra starten. Men den er selvfølgelig finpusset en del siden den gang, sier Patras.

Han forteller at prosjektgruppa tidlig diskuterte verktøyene de trengte for å støtte de ni kjerneelementene i modellen. Modellen er i stor grad basert på arbeidet til Gregory Aarons og hans kolleger (EPIS-modellen).

– Da vi hadde blitt enige om modell og identifisert behovene, handlet mye av arbeidet vårt om å fylle modellen med innhold. Dette arbeidet fortsatte utover høsten 2022 med parallelle prosesser for å utvikle nettstedsarkitekturen med utviklere. I tillegg skulle det produseres videomateriale for nettstedet.

Underveis søkte gruppa innspill fra ulike interessenter og en referansegruppe.

– Alt i alt er jeg stolt over arbeidet vi har gjort og det vi har fått til med et lite team. Alle tok viktige roller og eierskap til nettstedet, innholdet her og våre overordnede mål, sier Patras.