Gå rett til innhold

Stress hos små barn i barnehage og hjemme

COLOURBOX27406189 kopi

En ny studie har undersøkt stress hos små barn i barnehagen og hjemme ved å måle kortisolnivået i spyttet til 320 ett- og toåringer, cirka et halvt år etter at de yngste barna i studien hadde begynt i barnehagen. Studien er en del av barnehageprosjektet Trygg før 3.

Hovedfunn

Barns stressnivå økte fra morgen til ettermiddag i barnehagen, mens det sank i samme tidsrom hjemme. Normalt skal nivået av stresshormonet kortisol synke gjennom dagen. Dette betyr at barna var mer stresset i barnehagen sammenlignet med hjemme. Funnet samsvarer godt med tidligere forskning, både norsk og internasjonal.

Betydningen av alder

I studien hadde yngre barn (under 26 måneder) høyere stressnivå enn eldre barn, både i barnehagen og hjemme. Dette var en forventet forskjell som blant annet har med biologisk modning å gjøre. Det kan også tyde på at de yngste barnehagebarn generelt kan være litt mer stressbare enn eldre barnehagebarn, selv om forskjellene ikke var store.

Antall barn per ansatt og organisering i barnehagen

Studien fant også en sammenheng mellom barns stressnivå, antall barn per voksen og organisatorisk flyt på avdelingen. Barn på avdelinger med flere enn tre barn per ansatt hadde litt høyere stressnivå i barnehagen. Videre hadde barn på avdelinger som de ansatte hadde beskrevet som velorganiserte, stabile og rolige, et lavere stressnivå i barnehagen. Dette tyder på at trygge og forutsigbare omgivelser med god tilgang til voksne er svært viktig for hvordan små barn har det i barnehagen.

Kathrin Bösch Foto Frode Jørum 4100 forbedret kopi
Kathrin Nystad
Kilde: Foto: Frode Fossvold-Jørum, NTNU

Implikasjoner for praksis

Funnene fra denne studien gir oss nyttig kunnskap om små barn i barnehage. Det er viktig at bemanningsnormen, som tilsier at det skal være tre barn per ansatt på norske småbarnsavdelinger, blir oppfylt. Videre bør barnehager jobbe med stabile og forutsigbare rutiner for å skape en trygg og rolig atmosfære og dagsrytme for de yngste barna. Tilstrekkelig bemanning og forutsigbare, trygge rammer synes spesielt viktig på ettermiddagen, da mange små barn er slitne og stressnivået er høyest. Fra tidligere studier vet vi at kortisol synker til et lavt nivå når barna kommer hjem fra barnehagen. Da senker de skuldrene og stressnivået faller tilbake til normalt nivå.

Om forskningen

Studien er en del av doktorgraden til Kathrin Nystad ved RKBU Midt-Norge, Institutt for psykisk helse, NTNU. Doktorgraden inngår i barnehageprosjektet «Trygg før 3» som har vært et samarbeid mellom Regionsenter for barn og unges psykiske helse - RBUP Øst og Sør (RBUP), Handelshøyskolen BI og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), NTNU.

Oppsummering:

Funnene tyder på at:

  • Barn er noe stresset i barnehagen sammenlignet med hjemme.
  • Både yngre og eldre småbarn viser tegn til stress i barnehagen
  • Forutsigbare, stabile rutiner og god organisering av barnehagedagen, samt tilstrekkelig bemanning på avdelingen kan redusere stress hos små barn i barnehagen.

Les hele studien her

Artikkelen er skrevet i samarbeid med den aktuelle fagpersonen og ChatGPT og er kvalitetssjekket.