Gå rett til innhold

Oppslagsverk og ressurser med oppsummert forskning

Kunnskapsressursene gir deg en oversikt hva som finnes, hvor godt det er forsket på og hvilken effekt det har. Slik kan du bruke RBUP og RKBUs digitale ressurser som hjelp til å jobbe kunnskapsbasert.

Mer om de enkelte ressursene

Alle de fire kunnskapsressursene formidler oppsummert forskning for fagfeltene psykisk helse, oppvekst og barnevern, men har litt ulike innretninger.

I PsykTestBarn finner du vitenskapelige artikler som vurderer kvaliteten på norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy. Testene brukes av fagfolk for å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og unge.

I Tiltakshåndboka finner du informasjon om diagnoser og tilstander, retningslinjer og behandlingsformer. Den inneholder vurderinger av hvor god dokumentasjon som finnes på ulike behandlingsformer, inkludert medikamentell behandling. Tiltakshåndboka bygger på oppsummert forskning fra hele verden.

I Ungsinn finner du vurderinger av kvaliteten på programmer og enkelttiltak som kan tilbys gjennom norske tjenester. Dette er psykososiale intervensjoner rettet mot å forebygge eller behandle psykiske vansker og lidelser hos barn og unge.

IN SUM er en database for systematiske kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Databasen oppdateres månedlig og inneholder alle internasjonale kunnskapsoppsummeringer på feltet fra år 2000 og fremover.

Slik kan du bruke ressursene i praksis

Som en fagperson som skal velge passende tiltak, kunne en typisk arbeidsprosess med disse ressursene være:

  1. Sjekk PsykTestBarn for å undersøke kvaliteten på ulike tester som kan brukes for å identifisere hvem som kan ha bruk for tiltak, eller for å måle effekten av et tiltak.
  2. Sjekk Tiltakshåndboka for å finne hvor godt forskningsbelegg ulike typer behandling/tiltak har for en gitt tilstand.
  3. Sjekk Ungsinn for hvilke enkelttiltak (for eksempel programmer) som er i bruk i Norge og hvor god forskningsmessig dokumentasjon disse har.
  4. Dersom tiltaket ikke er dekket i Tiltakshåndboka eller Ungsinn kan du lete i IN SUM etter relevant  forskning fra hele verden, også fra Norden.

Hva er oppsummert forskning?

Her kan du se en video fra Folkehelseinstituttet som forklarer hva oppsummert forskning er og hvorfor det er viktig å bruke den.