Gå rett til innhold

Personvern

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. Med denne erklæringen opplyser NORCE om hva slags personopplysninger vi behandler og hvordan personene vi behandler personopplysninger om kan ivareta sine rettigheter etter personvernlovgivningen.

Innledning

RKBU er behandlingsansvarlig for all behandling av personopplysninger der vi selv bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og de virkemidlene vi benytter til dette. I denne personvernerklæringen kan du lese mer om behandlingene RKBU er ansvarlig for. Du kan også laste ned erklæringen som en pdf:

Det overordnede ansvaret for ivaretakelse av personvern ligger hos Administrerende direktør Kristin Wallevik.

RKBU sitt personvernarbeid koordineres av leder FAST (forskningsadministrativ støtte) Renate Storetvedt Lien.

Personvernombud for RKBU er Marita Ådnanes Helleland, seniorrådgiver på Personverntjenester ved Sikt -Kunnskapssektorens tjenesteleverandør, (Sikt er en sammenslåing av NSD, Uninett og Unit).

Kontaktinformasjon for personvern i RKBU

Behandlingsansvarlig:

RKBU v/ Administrerende direktør Kristin Wallevik

Postadresse: Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen

Telefon: +47 56 10 70 00

E-post: post@rkbu.no